preloader

Retvisende regnskabThetis IMS

Retvisende regnskab gør det nemmere at styre virksomheden

post-thumb

Skrevet af Lars Møberg-Poulsen / Sep 29, 2021

Retvisende regnskab

Hvis for få omkostninger bliver registreret: Forkert billede af de enkelte varers lønsomhed, og vareforbruget bliver taget op for tidligt.

Thetis IMS holder styr på alle omkostninger

Lagerets værdi og derigennem den rigtige værdi for jeres vareforbrug.

Mulighed for at registrere alle relevante omkostninger, som må aktiveres: told og skat, transport, konvertering, håndtering. Omkostningerne bliver ført i vareregnskabet ved at justere kostprisen - som altså derefter ikke længere vil være lig varens standard kostpris.

Indkøbspriser naturligvis i valuta.

I kan finde tallene til jeres finansregnskab i regnskabsdashboard, eller I kan installere en tilføjelse som integrerer til jeres regnskabssystem.

Der bør bruges FIFO

Forskellige eksemplarer af den samme vare kan ligge på mange forskellige lokationer. De kan have forskellige udløbsdato og forskellig batch-nummer. Hver beholdning har sin egen værdi.

Når I leverer varer fra en beholdning, er det netop værdien af den beholdning, der optræder på jeres vareforbrugsliste. Dette er vigtigt, hvis der er store prisfluktuationer. Lageret bør føres FIFO.

Samme slags varer med forskellige købs og salgspriser - gå efter FIFO, sælg det første I har købt først.

Vareregnskab som specifikation af lagerkonti

Se hvilke varer I tjener penge på. Registrering af ‘landed cost’ sikrer realistisk sammenligning af købspris og salgspris.

Tab og indvinding på lageret bliver registreret med en årsagskode.

Man må ikke føre varer på søen som værende på lager.

Rettidige optag

Vareforbruget tages op når man har omsætningen.

Standard kostpris

Når I modtager varerne på lageret fører I dem til standard kostpris. Kostprisen bliver justeret, når I efterfølgende har registreret andre anskaffelsesomkostninger såsom told og transport.

Lagerhotel

Hvis I driver lagerhotel kan I tilbyde jeres kunder at styre deres vareregnskab som en ekstra service.

Del:

Kategori

Seneste artikel