preloader

Pålidelige registreringerThetis IMS

Pålidelige registreringer er forudsætningen for god lagerstyring

post-thumb

Skrevet af Lars Møberg-Poulsen / Sep 28, 2021

Hvorfor er pålidelige registreringer vigtige?

Helt grundlæggende skal et lagerstyringssystem være en god model af det fysiske lager. Hvis der ligger ti styk af en vare på en given hylde på det fysiske lager, så skal der gerne i lagerstyringssystemet stå, at der ligger ti styk af varen på den lokation, hylden er oprettet som i systemet. De fleste fordele ved et lagerstyringssystem følger af, at systemet er en god model af virkeligheden. Men hvis systemet skal være en god model af virkeligheden, så kræver det, at alle flytninger af varer bliver registreret. Hvis systemet tillige skal være en god model af den økonomiske virkelighed, så kræver det en pålidelig registrering af alle relevante omkostninger.

Med en pålidelig registrering af al tilgang og afgang til lageret får I beholdningstal, som I kan stole på. Det betyder, at I med det samme kan se, om I har en vare på lager. I behøver ikke gå ud på lageret for at undersøge det. Det betyder også, at I kan lade systemet give jer bestillingsforslag, når beholdningen når et vist niveau.

I får styr på, hvor varerne befinder sig på lageret, når I registrerer, hvordan I flytter dem rundt mellem lokationer på lageret. Det betyder, at det er nemt at finde varerne på lageret, når I f.eks. skal plukke dem til en ordre.

Pålidelig registrering af de fulde omkostninger ved fremskaffelsen af en vare betyder, at I efterfølgende kan få et korrekt billede af varens lønsomhed. Fulde omkostninger betyder alle de omkostninger, som det regnskabsmæssigt er tilladt at aktivere. Det vil sige købssum, fragt, told, håndtering- og konverteringsomkostninger.

Pålidelige registreringer er selvfølgelig også en forudsætning for at få den sporbarhed, som er et lovkrav i mange brancher.

Nemt for medarbejderne

Det er en vigtig fordel ved Thetis IMS, at systemet gør det nemt for medarbejderne at foretage pålidelige registreringer.

Systemet indeholder en række billeder, som hver især er lavet med henblik på udførelsen af en bestemt arbejdsgang på lageret. Nogle af arbejdsgangene er det muligt at udføre såvel ved en PC som med en håndholdt enhed. Håndholdte enheder kan f.eks. være intelligente håndscannere og tablets.

Ved pakning er det selvfølgelig ikke muligt at pakke varer, som ikke er bestilt. Det er først muligt af afslutte en forsendelse, når alle varer enten er pakket eller eksplicit opgivet. Det giver høj leveringssikkerhed. Varer I ikke selv lagerfører, men som I modtager og sender med det samme (cross-docking, skaffe-varer), skal pakkes på samme måde som andre varer. Det giver sikkerhed for, at de bliver leveret.

Ved pakning bliver medarbejderen bedt om at angive serienummer, hvis det er krævet for varen.

Ved modtagelse vil man få en advarsel, hvis man modtager en vare, som ikke er forventet.

Ved modtagelse bliver medarbejderen bedt om at angive batch-nummer og udløbsdato, hvis det er krævet for varen.

Brug af stregkoder

Det vigtigste forhold, som gør det nemt for medarbejderne at foretage pålidelige registreringer, er imidlertid brugen af stregkoder.

Thetis IMS lægger op til brugen af stregkoder alle steder, hvor det er muligt. Det vil sige ikke kun ved identifikation af en vare, men også ved f.eks. angivelse af lokation, serienummer og batch-nummer.

Systemet understøtter læsning af GS-1 128 stregkoder. Sådanne stregkoder kan indeholde meget information. GS-1 128 stregkoder kan have mange former, f.eks. 1-dimensionelle, 2-dimensionelle og QR koder.

Hvis varerne ikke er opmærkede på forhånd, kan I sætte mærker med stregkoder på dem. Systemet tilbyder at udskrive forskellige etiketter til det formål. Vi taler her ikke blot om etiketter med EAN-13 stregkoder, men også etiketter til specifikke beholdninger - med batch-nummer og udløbsdato - og etiketter til enkelte eksemplarer - med serienummer. Endelig er det også muligt at udskrive etiketter til såkaldte logistiske varianter.

Det er selvfølgelig også muligt at udskrive forskellige etiketter til brug for opmærkning af jeres lokationer.

Varer, pakninger og varianter

For den uindviede kan et lager se enkelt ud; det er bare nogle reoler med nogle varer på. Men den erfarne lagermand ved, at det er mere kompliceret end som så. Det er ikke alt, hvad der umiddelbart er synligt på et lager, der er varer. I hvert fald ikke i den forstand at det er noget, som I sælger.

På lageret kan der stå kartoner, som indeholder mange eksemplarer af den samme vare. Disse kartoner kan enten være selvstændige varer, som I selv sælger, eller de kan være det, der hedder logistiske varianter. Logistiske varianter er samlinger af en given vare, som ikke sælges selvstændigt, men som udelukkende tjener et logistisk formål. Alt efter om jeres leverandør betragter den enkelte karton som en vare eller en logistisk variant, vil den være opmærket som det ene eller det andet. Uanset hvad der er tilfældet, så kan Thetis IMS rumme det, og gøre det nemt for jer at udnytte den eksisterende opmærkning.

Andre kartoner på jeres lager indeholder måske samlinger af forskellige varer. Det kan f.eks. være sortimenter eller bundter. Også dette kan systemet rumme, og det kan hjælpe jer til at foretage nemme og pålidelige registreringer.

De forskellige varer på et lager har ofte en vis relation til hinanden. Nogle indeholder måske det samme produkt men i forskellige mængder. Andre indeholder måske det samme produkt men i forskellige størrelser og farver. Systemet understøtter sådan en struktur og tilbyder de relevante funktioner. For eksempel er det muligt at ompakke en vare, som indeholder et produkt i en given mængde, til en vare der indeholder det samme produkt i en anden mængde.

Nogle varer på lageret leverer I automatisk med andre varer, og derfor sælger I ikke disse særskilt. Hvis det er tilfældet, kan systemet sikre, at I også får pakket disse varer.

Detaljeret information

Systemet hjælper jer ikke bare med at foretage pålidelige registreringer, men også med at foretage registreringer der indeholder den information, som I behøver for at kunne styre lageret.

Ved registrering af afvigelser i forbindelse med optælling er det nødvendigt at angive en årsag til afvigelsen. Ved returnering er det ligeledes nødvendigt at angive en årsag for returneringen.

Alle beholdninger har en status. Det gør det f.eks. muligt at holde varer, som er i karantæne, adskilt fra varer som er salgbare.

Adskilte områder

Alle registreringer sker indenfor et område, og I kan have mange områder oprettet i jeres abonnement. De registreringer I laver i ét område, kan ikke ses i de andre områder.

Hvis I driver lagerhotel, kan I holde jeres kunders data adskilt indenfor rammerne af et og samme abonnement. I skal blot oprette et område for hver kunde. På den måde undgår I problemer ved sammenfald i numre mellem jeres kunder. Hvis I f.eks. har to kunder, kan begge kunder have en vare med nummeret 4711, og de kan begge have en ordre med nummeret 99999.

Læs mere

Du kan læse mere om lagerets arbejdsgange i vores procedurehåndbog.

Du kan læse mere om systemets datamodel i vores datakatalog.

Du kan læse mere om de etiketter, der som standard er tilgængelige i systemet i vores rapportoversigt.

Del:

Kategori

Seneste artikel