preloader

Version 2022Nyt

De vigtigste ændringer i version 2022

post-thumb

Skrevet af Lars Møberg-Poulsen / Jun 27, 2022

Generelt

 • Check på nuværende status ved skift af status på dokumenter. Det er således ikke muligt at give et dokument status ‘Igang’ medmindre dokumentet i forvejen har status ‘Afventer’.
 • Dokumenter kan have status ‘Fejlet’. Tilføjelser kan således vælge at sætte et dokuments status til ‘Fejlet’, såfremt behandlingen af dokumentet mislykkedes.
 • Beholdninger som er gået i nul efter seneste optælling betragtes ikke længere som modne til optælling. De bliver dog stadig inkluderet på varekontrol optællinger.
 • Mulighed for at booke transport på et vilkårligt tidspunkt før end pakningen er afsluttet. Booking af transport medfører typisk udskrivning af labels. I er således ikke længere tvunget til at vente med at udskrive labels, til I har færdigpakket forsendelsen. Bemærk dog, at ikke alle transportører/forsendelsessystemer tillader booking før end pakningen er afsluttet. Hvor integrationen til transportøren tidligere kom i spil, når I afsluttede pakningen af en forsendelse, kommer den nu i stedet i spil, når I opretter et dokument af typen ‘Transport booking’. Det kan I gøre fra ‘Åbne forsendelser’ og fra pakkebilledet i forbindelse med at I pakker forsendelsen. Hvis der ikke er booket transport, når I har pakket alle varerne til en forsendelse, booker systemet automatisk transport. I dette tilfælde vil arbejdsgangen altså være som i den nuværende version af systemet. Hvis der er booket transport før end pakningen af en forsendelse er startet, udskriver systemet automatisk de papirer, som er modtaget fra transportøren, når du starter pakningen.
 • Billeder til brug på håndholdte er ændret, så de er nemmere at bruge uden at scrolle. I stedet for at vise alle linjer til en forsendelse på en gang, viser systemet nu kun en enkelt linje af gangen. Det er muligt at bladre i linjerne ved hjælp af enhedens piletaster eller ved hjælp af tryk eller swipe på skærmen.
 • Billeder til brug på håndholdte er ændret, så de er nemmere at bruge på enheder med et hårdt tastatur.
 • Det er muligt at knytte landespecifikke tarif-numre til de enkelte produkter.
 • Det er muligt at bevæge sig frem og tilbage i systemets billeder ved hjælp af browserens navigationsknapper. At gå en side tilbage ved hjælp af browserens navigationsknapper har samme effekt som at vælge ‘Tilbage’ i menuen.
 • Bedre svartider ved fremsøgning af mange poster.
 • Automatisk og sikker genstart af websocket forbindelser uden brugerhandling. Der kommer således ikke længere nogen boks frem efter 10 minutters inaktivitet.
 • I billeder, hvor den viste post har en naturlig nøgle, er det muligt at slå en anden post op ved at indtaste den anden posts nøgle. Har du f.eks handelsvarebilledet åbent, og ønsker at slå en anden vare end den aktuelle op, kan du blot indtaste den anden vares SKU.
 • Mulighed for at installere, opdatere og slette udvalgte tilføjelser fra forbindelsespunktbilledet.

Modtagelse

 • Modtagelse sker uden at skifte billede. I stedet for at vise et nyt billede efter scanning, viser systemet en boks, hvor I kan indtaste de relevante oplysninger.
 • På arbejdsstationer er det muligt uden at skifte billede at angive et notat samt at angive at den videre modtagelse skal vente.
 • På håndholdte enheder er det nu muligt at modtage til eksisterende beholdninger.
 • Det er muligt at fordele omkostninger ud på de varer, der er modtaget på en leverance. Det er muligt at fordele omkostninger efter antal, værdi, rumfang og vægt.

Retur-modtagelse

 • Modtagelse af returvarer er nu mulig på håndholdte enheder.
 • Modtagelse på arbejdsstationer sker uden at skifte billede.
 • På arbejdsstationer er det muligt uden at skifte billede at angive et notat samt at angive at den videre modtagelse skal vente.
 • På håndholdte enheder er det nu muligt at modtage til eksisterende beholdninger.

Pakning

 • Pakning på arbejdsstationer sker uden at skifte billede. Det er muligt i et og samme billede at se både forsendelsen og dens linjer samt de til forsendelsen oprettede beholdere.
 • Det er såvel på arbejdsstationer som på håndholdte enheder muligt at skifte mellem de oprettede beholdere. Det er således muligt at pakke til flere beholdere samtidig.
 • Mulighed for på såvel arbejdsstationer som håndholdte enheder at bruge stregkoder til at oprette nye beholdere, skifte beholder og til at booke transport.
 • På arbejdsstationer er det muligt uden at skifte billede at angive et notat samt at angive at den videre pakning skal vente.
 • Ved booking af transport under pakning bliver status for bookingen vist. Det er muligt at pakke varer, mens bookingen pågår.
 • På arbejdsstationer er det muligt at angive, hvilken beholdning varerne er taget fra. Dette er selvfølgelig kun relevant, hvis I bevidst vælger ikke at levere i FIFO orden.

Kontakt os

Har du spørgsmål til noget af ovenstående, kan du kontakte os via formularen her.

Del: