preloader

Nyheder november 2021Nyt

Beskrivelse af de vigtigste ændringer foretaget i november 2021

post-thumb

Skrevet af Lars Møberg-Poulsen / Nov 26, 2021

Modtagelse til eksisterende beholdning

Det er nu muligt på arbejdsstationer at modtage varer til eksisterende beholdninger. Det gælder både ved modtagelse af leverancer og returforsendelser.

At modtage til en eksisterende beholdning er ikke uproblematisk. Systemmæssigt bliver de nyligt ankomne varer blandet med varer, som kan have været på lager i lang tid. Hvis det imidlertid netop er det som sker i virkeligheden, kan modtagelse til en eksisterende beholdning være en god ide. Når varerne først er blandet sammen, er man nødt til i al fremtid at antage, at det stadig er de ældste eksemplarer, der er på lager. Beholdningens alder ændrer sig derfor ikke ved, at I modtager nye varer til den.

En beholdning ændrer ikke egenskaber, fordi I modtager varer til den. Beholdningen vil f.eks stadig have den samme status og alder efter modtagelsen. Det eneste som ændrer sig er antallet og værdien. Det betyder blandt andet, at det ikke er muligt at modtage varer, som skal i karantæne, til en eksisterende beholdning, medmindre der allerede eksisterer en beholdning, som er i karantæne.

Finansielt vil beholdningens kostværdi til enhver tid være lig den gennemsnitlige kostværdi af de varer, der i tidens løb er modtaget til beholdningen.

Vi kan kun anbefale modtagelse til eksisterende beholdninger brugt på varer, som I altid opbevarer på en og samme lokation, og som ikke har synlige karaktaristika såsom batch-nummer og udløbsdato. Til sådanne varer vil der på et givet tidspunkt typisk kun eksistere en enkelt beholdning. At tilføje nye varer til denne ene beholdning vil ikke stå i vejen for, at I derefter kan levere i FIFO orden.

Opdatering hvert kvarter af udvalgte dashboards

Vi opdaterer nu følgende dashboards hvert kvarter: Modtagelse, Pakning, Fysisk lagerstatus og Fysiske lagerforskydninger. Tidligere opdaterede vi dem dagligt.

Når det har været muligt at lave denne forbedring, hænger det sammen med, at det nu er muligt at opdatere tabellerne i vores BI database trinvist. Vi overfører således ikke alle transaktioner, når vi opdaterer BI databasen. Vi overfører kun de transaktioner, der er lavet siden sidste opdatering. Vi overfører dataene fra vores ‘read-only’ kopi af online databasen. Overførslerne har således ingen betydning for de svartider, som vores brugere oplever.

Det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at opdatere dashboards med finansielle data med samme hyppighed. Det skyldes det forhold, at det er muligt at ændre det finansielle billede af lageret ved at ændre posteringsdato på dokumenter. Det er således ikke tilstrækkeligt kun at betragte de posteringer, der er lavet siden sidste opdatering. Tidligere posteringer kan nemlig høre til dokumenter, som har fået ændret deres posteringsdato.

Aldersfordeling

Vi har lavet et nyt dashboard som viser de aktuelle beholdningers aldersfordeling. For beholdninger med udløbsdato er det tillige muligt at se fordeling efter restlevetid.

Skift af enhed

Det er nu muligt allerede i login billedet at vælge, om man ønsker billeder, som passer til arbejdsstationer, eller billeder, som passer til håndholdte enheder.

Automatisk afslutning af pakning

Det er nu muligt på arbejdsstationer automatisk at afslutte pakningen af en forsendelse, når den sidste vare i forsendelsen er pakket. Du aktiverer den automatiske afslutning i ‘Indstillinger’ menuen i pakkeoversigten.

Med automatisk afslutning er det ikke muligt at flytte varer rundt mellem forsendelsesbeholderne inden forsendelses afsluttes. Dette er imidlertid af mindre eller ingen betydning, hvis forsendelserne er små, og hver især kan være i en enkelt forsendelsesbeholder.

Automatisk start af pakning

Det er nu muligt på arbejdsstationer automatisk at starte pakningen af den første forsendelse i pakkeoversigten. Hvis automatikken er aktiveret, starter pakningen efter 15 sekunder. Du aktiverer automatikken i ‘Indstillinger’ menuen i pakkeoversigten.

I pakkeoversigten viser nn rød tekst, hvor lang tid der er til, at systemet automatisk starter pakningen af den første forsendelse i oversigten. Hvis du ændrer sorteringen af forsendelserne, ændrer du også dermed, hvilken forsendelse der automatisk startes.

Automatisk start kan specielt være fordelagtigt, hvis I pakker forsendelser, som er plukket samlet. Hvis I f.eks har plukket til et antal bokse på en plukkevogn, kan I filtrere forsendelserne efter plukkeliste og sortere efter boks. Når I har afsluttet pakningen af varerne fra en boks, vil systemet automatisk starte pakningen af varerne fra den næste boks.

Hvis I bruger såvel automatisk start som afslutning, får I et flow, hvor brugerne ikke skal udføre andre handlinger end at scanne varerne, når de pakker dem. Brugerne behøver hverken at bruge keyboard eller mus, men kan f.eks pakke et stort antal forsendelser fra en plukkevogn alene ved at scanne varerne.

Kontakt os

Har du spørgsmål til noget af ovenstående, kan du kontakte os via formularen her.

Del: