preloader

Multi-plukning til fordelingThetis IMS

Multi-plukning til fordeling: Den nemmeste måde at plukke på.

post-thumb

Skrevet af Lars Møberg-Poulsen / Jan 29, 2023

Multi-plukning til fordeling

Denne artikel introducerer multi-plukning til fordeling, og giver et par eksempler på, hvordan det kan give jer væsentlige besparelser på jeres lager.

Vi skelner i denne artikel mellem plukning og pakning. Plukning er den arbejdsgang, hvor I indsamler varer fra jeres lager. Pakning er den arbejdsgang, hvor I gør de indsamlede varer klar til transport.

Flere måder at plukke på

Det at kunne plukke flere forsendelser sammen er en af de helt basale fordele, som et rigtigt lagerstyringssystem giver. Besparelsen ved at plukke flere forsendelser sammen er ofte så stor, at den alene kan betale for omkostningerne ved et lagerstyringssystem. Det er ikke svært at forstå hvorfor. Forestil dig et lager, hvor man plukker og pakker 500 forsendelser om dagen. Hvis disse 500 forsendelser skal plukkes hver for sig, skal en medarbejder 500 gange gå hele lagerhallen igennem for at indsamle varer til hver enkelt af de 500 forsendelser. Hvis det i stedet er muligt at plukke til 50 forsendelser samtidigt, skal medarbejderen kun igennem lagerhallen 10 gange. Det er mange skridt og meget tid, som dermed er sparet.

Vi kalder det at plukke flere forsendelser sammen for multi-plukning. Andre kalder det samplukning og endnu andre kalder det for batch-pluk.

Når medarbejdere plukker flere forsendelser sammen, plukker de ofte varerne til bokse på en plukkevogn. Hver boks på vognen repræsenterer en forsendelse. Denne måde at plukke på kalder vi ‘multi-plukning til bokse’. Denne artikel handler imidlertid om en anden måde at plukke flere forsendelser på. Vi kalder det ‘multi-plukning til fordeling’. Når I plukker på denne måde, plukker I varer uden at bekymre jer om, hvilke forsendelser de skal bruges til. Her ligger I ikke varerne i bokse men derimod i en stor bunke. Det er op til den medarbejder, som senere pakker varerne, at fordele varerne i bunken til de enkelte forsendelser. Derfor kalder vi det plukning til fordeling.

Den nemmeste måde at plukke på

Ved plukning bliver plukkeren bedt om at plukke et antal af en vare. Plukkeren kan ikke se til hvilke forsendelser varene skal bruges. Hvis plukkeren således bliver bedt om at plukke 30 styk, kan de 10 styk være til en forsendelse, og de 20 andre til en anden forsendelse.

Eftersom det oftest vil være større antal, som medarbejderen skal plukke af de enkelte varer, vil det ofte være muligt at plukke en eller flere logistiske varianter af varen. En logistisk variant kan f.eks være en inderkarton eller en yderkarton. Det er mindre tidskrævende at plukke to inderkartoner med 10 i hver, end det er at plukke 20 enkeltstyk af varen.

Hvis serienummer er krævet skal dette først angives i forbindelse med pakning. Det er derfor muligt at plukke 20 styk af en serienummerstyret vare uden at angive serienumre.

Ved plukning scanner brugeren varen. Der opnåes derved stor sikkerhed for, at det er den rigtige vare, der er plukket.

Hvor pluk til bokse kræver en plukkevogn med bokse, stiller pluk til fordeling mindre krav til medarbejderens udstyr. En palleløfter med en palle på kan være udmærket. Så længe det vel at mærke er muligt at stable varerne. Hvis det ikke er muligt at stable varerne, kan I bruge en kasse eller et bur i stedet.

Det er selvfølgelig vigtigt at huske på, at det skal være muligt for medarbejderne ved pakkestationerne at finde varerne. Hvis I f.eks plukker 100 forskellige varer til en enkelte palle, bliver det svært for medarbejderen ved pakkestationen at finde de enkelte varer, når han eller hun skal bruge dem til de forskellige forsendelser.

Opdeling af arbejdet

Multi-plukning til fordeling er nok den simpleste arbejdsgang af alle på lageret. Det er derfor også den arbejdsgang, som det er nemmest for nye medarbejdere at udføre. I kan lade nye medarbejdere bringe varerne frem til pakkestationerne, som kan være bemandet med mere erfarne medarbejdere.

Pluk af mest efterspurgte varer

Multi-pluk til fordeling er meget anvendeligt, hvis I har varer, som I sælger mange rigtig mange af. Forestil dig f.eks, at I har 20 ordrer på en given vare på hver 2 styk. Hvis I bruger multi-pluk til fordeling, skal I kun plukke varen én gang. I skal plukke 40 styk. Hvis I plukker hver enkelt forsendelse for sig eller hvis I plukker til bokse, skal I i stedet plukke 2 styk af varen 20 gange.

Pluk af ét-styks forsendelser

I et rigtigt lagerstyringssystem er det meget nemt at pakke ét-styks forsendelser. Du scanner bare varen, hvorefter systemet automatisk spytter en passende forsendelseslabel og følgeseddel ud. Men inden I kan pakke varerne, skal I selvfølgelig først plukke dem. Her er multi-pluk til fordeling særdeles velegnet. Hvis I f.eks har 20 ét-styks forsendelser med en given vare, skal I blot plukke 20 styk af varen én gang.

Ved pakning vil brugeren scanne varen. Eftersom varen også blev scannet ved plukningen er det nu nærmest utænkeligt, at det er den forkerte vare, som I sender afsted til jeres kunde.

Hvordan i Thetis IMS?

Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvordan ovennævnte tager sig ud i Thetis IMS, er her nogle relevante links:

Del: